Home

Update Aanleg Natuurijsbaan

Update van de vorderingen van de natuurijsbaan.

Afgelopen weken is er hard gewerkt om het cunet (een uitgegraven gedeelte in een niet draagkrachtige grondlaag. Bron: WIKIPEDIA) van de natuurijsbaan geheel in model te krijgen. Er is nauwkeurig gewerkt om de taluds volgens de mal te construeren. Diverse moeilijkheden werden ondervonden. (Na de vreselijk hoosbui van 23 mei was het blubberig en een paar dagen later weer bikkelhard als beton.)

 

Vrijdagavond 2 juni 2012 zijn door alle aanwezigen de eerste meters plastic folie gelegd. Er is een start gemaakt met het rechte gedeelte en daarna nog één deel folie voor in de achterste bocht. Tevens een drainage leiding aangebracht, zodat water afgevoerd kan worden.

Zaterdag 3 juni 2012 is de draad weer opgepakt en is de achterste bocht bedekt met folie.

Op beide dagen was het grondverzetbedrijf aanwezig met een grote en kleine kraan. Zij hebben er voor gezorgd, dat op de folie een grondlaag kwam te liggen van ongeveer 10-15 cm. Door het werk van alle vrijwilligers ging het leggen van folie prima en voorspoedig, de grondwerkmachines konden zelfs de grondklei niet zo snel aanvoeren en grof uitvlakken.

Het gedeelte wat wel in model is gelegd is met behulp van onze SNH-tweewielige Honda en een bouwhek vlak gesleept en verder uitgevlakt.

Al met al hebben deze twee dagen werken geresulteerd in het leggen en afwerken van bijna 3 rollen folie. Een mooie prestatie en de dank gaat uit naar alle hulp die geboden is door de vrijwilligers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op bovenstaande foto en u gaat naar onze map op PICASAWEB. Daar kunt u alle foto's bekijken.

Zoeken

Komende activiteiten