Home

Donatie RABO coopereratiefonds

Prachtige waardering voor de 10 jarige !

De donatie van het Coöperatieve Fonds van de RABO Rijk van Nijmegen voor de jarige Skate en Natuurijsvereniging Heumen was een geweldig kado.

Een optimale waardering voor wat SNH beijverd voor de samenleving en de sport :

Het realiseren van een veilige natuurijs- en skatebaan.

Donatie rabobank 

Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen 2012

 

Om invulling te geven aan haar maatschappelijke betrokkenheid heeft Rabobank “Rijk van Nijmegen” een Coöperatiefonds opgericht. De bank stopt jaarlijks een deel van haar winst in dit fonds. Het Coöperatiefonds heeft als doel een bijdrage te leveren aan de samenleving, zonder winstoogmerk. Dit gebeurt door ondersteuning van projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, educatie en maatschappij.

Aanvraag door SNH

Deze zomer deed het bestuur van SNH een onderbouwde aanvraag voor een donatie uit dit fonds, om de ijsbaan en de skeelerbaan mede ten behoeve van de inwoners van de gemeente Heumen en meer specifiek ten behoeve van de jeugd te kunnen realiseren. De maximale donatie van € 10.000,- werd beleefd gevraagd, omdat deze ook goed kon worden onderbouwd. Kijkend naar wat vorige jaren aan bedragen werd uitgekeerd, zou SNH al blij zijn geweest met een kleine donatie.

Procedure

Iedere aanvraag wordt ter beoordeling voorgelegd aan de afdelingsafgevaardigden van de afdeling waarin het project thuis hoort. In het geval van Heumen is dat de Kieskring Zuid. Zij toetsen ieder project aan de vastgestelde criteria. Uiteindelijk brengen zij een advies uit naar de directie van de bank. In het advies van de ledenraad staat welk project in aanmerking komt voor een donatie uit het Coöperatiefonds. Het advies wordt aan de directie van de bank uitgebracht. De directie neemt de definitieve beslissing over de toe te kennen bedragen.

De maximale bijdrage is 10 mille.

Het fonds betaalt pas de donatie, wanneer het project zich in de realisatiefase bevindt.

De bijdrage is eenmalig, het project mag echter wel meerjarig zijn.

Over de donatie is natuurlijk wel schenkingsrecht verschuldigd.

Er staan ook verplichtingen tegenover: de aanvrager brengt gedurende de loop van het traject verslag uit van de vorderingen van het traject.

 

Bericht van Coöperatiefonds

 

Onlangs kreeg SNH bericht dat haar een donatie was toegekend. SNH werd uitgenodigd om met andere uitverkorenen plus hun aanhang op vriidagavond 7 december naar het Verenigingsgebouw in Overasselt te komen. Pas hier zou de hoogte van de donatie worden bekendgemaakt.

Van de 140 aanvragen waren er 17 gehonoreerd, waaronder dus SNH.

 

De avond en de donatie!

 

SNH was gisteravond met Henk, Wim, Ben en Frans vertegenwoordigd. Het Verenigingsgebouw zat vol met ca 140 mensen, allemaal verwant aan hun vereniging, stichting of organisatie.

Voor iedereen was er koffie/thee, gebak, drankjes, etc.

Na een uitleg over de doelstellingen van het Coöperatiefonds werd begonnen met het formele gedeelte van de avond. Dit werd afgewisseld met sketches van “De Gemeentereiniging” uit Nijmegen en optredens van o.a. een dansgroep en een klarinetensemble uit de gemeentes.

 

In totaal 4 presentaties werden de donaties bekendgemaakt; in de eerste groep bedragen tot

€ 1000,-, in de tweede groep werden gelukkigen verblijd met bedragen die al opliepen naar

€ 2500,-. Fantastisch om de blijdschap te zien van vrijwilligers, die op deze manier eindelijk hun doelen voor hun vereniging konden gaan realiseren.

Maar inmiddels was het pauze, zaten we ongeveer op de helft van de 17 donaties, hadden in de gaten dat de bedragen opliepen en SNH was nog steeds niet genoemd.

In de derde groep gingen de bedragen al richting € 5000,- en hoorde ik Wim verzuchten: “Ze zijn ons vast vergeten.”

We konden uiteraard tellen; er waren 15 van de 17 donaties geweest, dus nog 2 te gaan.

Henk begon vaker aan zijn stropdas te frunniken en was zichtbaar nerveus.

 

De twee laatste donaties

 

De spanning in de zaal, waar alle andere uitverkorenen solidair bleven wachten, liep op. Naar voren werden geroepen KBO Heumen (Katholieke Bond Ouderen) en SNH.

Als eerste werd KBO genoemd; zij mochten een fantastische donatie van € 7500,- in ontvangst nemen.

En ja, daar stonden Henk, Wim en Ben voor een volle zaal. Ik had mezelf gebombardeerd tot fotograaf en kon in de luwte blijven. Maar wàt leuk om Henk, Wim en Ben daat te zien staan.

 

Beste mensen, ik laat jullie niet langer in spanning: SNH kreeg de maximale donatie van

maar liefst € 10.000,- toegekend uit het Coöperatiefonds 2012 ! Ja je leest het goed: 10 mille!

 

Als motivering voor deze donatie werd de zaal nog meegegeven, dat de ijsbaan en de skeelerbaan in zo’n dorp naadloos past in de filosofie van de maatschappelijke betrokkenheid van dit fonds. Maar ook dat het iets is wat gedurende het héle jaar kan worden beoefend; zomers skeeleren en ’s winters schaatsen.

 

Erg leuk ook om daarna door andere verenigingen, stichtingen en organisaties welgemeend gefeliciteerd te worden. Al napratende doe je ook weer allerlei leuke contacten op.

 

En nu

 

Ook na aftrek van schenkingsrecht blijft een enorm bedrag over, waar niemand binnen SNH waarschijnlijk rekening mee hield.

We hebben weer wat noodzakelijk vlees op de botten en primaire en hoognodige dingen, de ijsbaan en skeelerbaan (want ook daar was de aanvraag op gestoeld) betreffende, mogen met positief kritische blik weer in scope komen.

 

Deze geweldige donatie schept m.i. tevens mooie verplichtingen.

Noblesse oblige, ofwel adeldom verplicht.

Velen, denk aan andere verenigingen, zullen ons kritisch volgen hoe en waaraan wij deze donatie besteden in het licht van de filosofie van dit fonds. Een prachtige uitdaging.

 

Hopelijk gaat het over een paar dagen zodanig vriezen dat de opening op zondag 16 december om 15.00 uur daadwerkelijk op natuurijs kan plaatsvinden.

En hopelijk zijn we dan met velen aanwezig.

 

Voor een kleine sfeerimpressie van de donatie in Overasselt heb ik een paar foto’s bijgevoegd. Via de Rabobank volgen later nog meer foto’s. En wellicht dat “De Gelderlander” hieraan ook nog aandacht besteedt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frans

Zoeken

Komende activiteiten